Joomla!Vēsma Kalniņa "Vecajiem līdumniekiem"

Grāmata “Vecajiem līdumniekiem” pārsteidz ar nedzirdētiem stāstiem un iedzīvotāju atmiņām par Olaines novadam un visai Latvijai tik nozīmīgās vēsturiskās vietas izcelsmi un attīstību laika posmā no Pirmā pasaules kara līdz pat mūsdienām.

Vēsturiskie fakti par “Uzvaras līdumu”, interesantie dzīvesstāsti, kas pasniegti ar humoru, brīžiem pat nelielu ironiju, lasītāju aizrauj un mudina padziļināti interesēties ne tikai par “Uzvaras līduma”, Olaines novada, bet arī par savas dzimtas vēsturi.

Fakti bagātīgi papildināti ar dabas aprakstiem, atspoguļojot tālaika reljefa un faunas īpatnības. Purvs — tik bagāts un krāšņs — bija un ir “Uzvaras līduma” ļaužu neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Autore stāstus vākusi kā purva dzērvenes: “It kā šķiet, ka nu būs pilns grozs, bet te kas aizmirsies, te vairs nav stāstītāja. Tāpēc novērtēju katru ogu, ko izdevies salasīt. Vēl viss priekšā, vēl viss notiek — tikai stāstītāji būs citi un laiki arī citi.”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs atzinīgi novērtē Vēsmas Kalniņas veikumu un izsaka pateicību par ieguldījumu Olaines novada izpētē.

 
 Cena 6.68 Eur  pirkt