Joomla!Nacionālisms un brīvība

Grāmatā tiek apskatīts nacionālisma jēdziens, nacionālisms saistībā ar latviešu tautas vēsturi un valodu, tautas saistība ar kultūru un ētiku, tautas pašapziņa un pašcieņa, latviešu patriotisms un garīgās vērtības, kas jāīsteno politikā.

 Cena 1.82 Eur  pirkt