Joomla!Iznācis bilingvālais Aleksandra Čaka dzejas krājums "Uzburt mīlestību / Enchantment of Love"

A.Čaka spilgtāko darbu atdzejojumi, laikabiedru spilgtākās atmiņas, unikālas, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, A.Čaka radošajā un ikdienas dzīvē nozīmīgās priekšmetiskās pasaules elementi, ziņas par A. Čakam veltītajiem dāvinājumiem (pastkartes, izšuvumi, pielūdzēju vēstules utt.) un ieskats 20. gs. pirmās puses Rīgas sadzīves kultūrā un bohēmā divās valodās.
 Cena 11.54 Eur  pirkt