Joomla!Iznākusi jau otrā Jura Birša grāmata "Praktiskā fizika būvinženieriem" Pamati

Būvfizika ir zinātnes nozare, kas aplūko fizikālus procesus būvju un ēku konstrukcijās, it īpaši tas ir raksturīgs ēku norobežojošās konstrukcijās atkarībā no klimatiskajiem un ēku ekspluatācijas apstākļiem. Iegūtie izpētes rezultāti kalpo par pamatu būvju un ēku racionālai projektēšanai un nodrošina tehnisko noteikumu izpildi uz noteiktu objekta kalpošanas laiku. Inženiersabiedrībai kopumā ir svarīgi izprast faktu, ka būvfizikas aprēķinu metodes un pār­ baudes testi ļauj novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti. Lai reāli izvērtētu jebkura ēkas vai būves elementa tehnisko stāvokli, ir nepieciešams zināt tā temperatūras zonas, kā arī gaisa un mitruma sadalījumu elementā, ņemot vērā to fāzu sastāvu. Vissarežģītāk ir izzināt mitruma ietekmi, jo temperatūras gradienta gadījumā konstrukcijā veidojas ūdens tvaika difūzijas plūsmas, kas savukārt radīs mitruma pārdalīšanu (mitruma izmaiņas) vai pat mitruma kondensāciju un konstrukcijas papildu samitrināšanu. To var noteikt tikai ar būvfizikas metodēm. Juris Biršs, tehnisko zinātņu doktors, sertificēts būvinženieris