Joomla!Jumava "projektu bankai" piesaka grāmatu "Svētceļojums uz Aglonu"

Grāmatā "Svētceļojums uz Aglonu" saistoši un emocionāli atklāj garīgo vērtību meklējumus, stāstot par cilvēku piedzīvoto, pārdomām svētceļojumā. Tā būtu pirmā grāmata latviešu valodā, kurā aplūkots pārdzīvotais svētceļojumā. Svētceļojums ir dažādu pārdzīvojumu laiks, kurā cilvēks atklāj sevi no jauna, atrod atbildes uz daudziem jautājumiem un atklāj savas turpmākās dzīves aicinājumu. Grāmatu veido  vairāki stāsti par piedzīvoto ar vēsturiskām atkāpēm par Aglonas svētvietu. Tiek intervēti svētceļnieki un garīdznieki no visas Latvijas - Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Ogres un Rīgas, Latgales pilsētām, kuri vienreiz vai arī patstāvīgi piedalās grupā vai individuāli svētceļojumā uz Aglonu. Grāmatas plānotā auditorija - garīgās, filosofiskās un piedzīvojumu tematikas lastījāji. Grāmatas apjoms - lai pateiktu visu, bet neatkārtotos. Atšķirīgi piedzīvotie brīnumi, vēsturiskā informācija, apraksts, eseja, dažādi viedokļi, dažādu vecumu stāstītāji.