Joomla!Apgāds "Jumava" tirdzniecības un rūpniecības kamerā prezentēja Edmunda Krastiņa grāmatu "Latvijas rūpniecība 19. - 21."

26. jūlijā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā notika apgādā "Jumava" iznākušās Edmunda Krastiņa grāmatas "Latvijas rūpniecība 19. - 21.gs" prezentācija.  Pasākumā piedalījās ne tikai grāmatas autors Edmunds Krastiņš un apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis, bet arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, grāmatas recenzenti-vēsturnieki- Aivars Stranga un Gatis Krīmiņš... Grāmata kalpo kā lielisks uzziņu materiāls, jo apkopo informāciju par notiekošo Latvijas rūpniecībā teju 200 gadu garumā. Meklējiet visās Latvijas grāmatnīcās...