Joomla!Skumjās atvadāmies no Latvijas patriota, vēsturnieka, politiķa un latviešu leģionāra Visvalža Lāča.

Skumjās atvadāmies no Latvijas patriota, vēsturnieka, politiķa un latviešu leģionāra Visvalža Lāča, kurš bijis arī vairāku grāmatu autors. Visdziļākā līdzjūtība sēru brīdī tuviniekiem.