Joomla!Magda Sabo “Cūku bēres”

Apgāds “Jumava” 5. jūnijā izdod ungāru rakstnieces Magdas Sabo jaunāko romānu latviešu valodā “Cūku bēres”. Magda Sabo ir pasaulē zināmākā mūsdienu ungāru rakstniece (1917-2007), kura, citējot Ungārijas premjerministra Ferenca Ģurčāņa atvadu runu, “bija personība, kuru mīlēja visa Ungārija”. Viņas darbi tulkoti 42 pasaules valodās, un latviešu valodā jau ir iznākuši tādi slaveni romāni kā “Uz Zeva sliekšņa” (2004) un “Elīzai” (2007). Rakstniece arī saņēmusi augstāko literatūras apbalvojumu Ungārijā, augstas literatūras balvas Francijā (par autobiogrāfisko romānu Durvis) u.c.

Grāmatā “Cūku bēres” tiek stāstīts par divām ģimenēm, kuras vieno nelaimīga laulība. Kemeru ģimene ir aristokrāti, kuru bagātību pazaudēja viņu vectēvs, spēlējot azartspēles. Totu ģimene jau vairākās paaudzēs ir ziepju vārītāji, kuru arodu ir iznīcinājusi industrializācija. Ģimenes satiekas, kad Jānošs Tots kļūst par jaunā Viktora Kemera skolotāju un iemīlas viņa māsā Paulā.

Jānošs audzis bez tēva, un viņu jau kopš bērnības ir pavadījusi neuzbāzīga, bet gaisā virmojoša vainas apziņa par to, ka viņa skološana atņem iespējas izglītoties viņa māsai un brālim. Paula, viņas māsa Veronika un brālis Ģēze bērnību pavadījuši pie despotiskās vecāsmātes, kuras audzināšanas metodes ir atstājušas savus nospiedumus un ietekmē bērnu tālāko dzīvi. Kas notiek, ja sastopas sieviete un vīrietis no šādām ģimenēm? Vēl jo vairāk, — ja iesaistīts arī kāds trešais un veidojas mīlas trijstūris? Vai pagātnes mantojums reiz atstāsies un ļaus uzelpot vai arī turēs savā varā līdz mūža galam?

 Cena 11.57 Eur  pirkt