Joomla!Jeļena Minkina-Taičere "Rebindera efekts"

Romāns ir spilgtu stāstu apkopojums, kur ikvienas nodaļas nosaukumam izvēlēta Puškina dzejas rinda un kur katra nodaļa ir neatkarīgs vēstījums par kādu varoni. Bet varoņu romānā ir daudz — apdāvināts pēckara gadu mūziķis, “jauks brunču mednieks” un necila piecdesmito gadu vidus teicamniece, kuras sirdī kvēlo pasaulei neredzamas kaislības — skaudība, greizsirdība, aizliegtā mīlestība; puisis no bērnunama, atomfiziķis, represēta komisāra dēls un nodegušas lauku mājas saimniece, GULAGa lieciniece un daudzi, daudzi citi. Atsevišķi privātie stāsti saplūst 19. gadsimta Krievijas vēstures vēstījumā, bet romāns nav vēsturisks pētījums, drīzāk daudzšķautņaina ģimenes sāga. Jo plašāks laika ziņā kļūst stāstījums, jo ciešāk varoņu likteņi savijas ap noslēpumaino Kateņinu ģimeni, kuri ir “tā paša Kateņina”, Puškina drauga, pēcteči. Romāns ir noslēpumu un mīklu pārpilns, tajā ir kaislības un aizvainojums, mīlestība un rūgti zaudējumi.

Un arvien biežāk rodas analoģija ar zinātnisko jēdzienu “Rebindera efekts”, kad alvas piliens sadragā tērauda plāksni, un tāpat šķietami nenozīmīgs notikums pilnīgi izmaina un salauž konkrēta cilvēka dzīvi.
 Cena 12.85 Eur  pirkt