Joomla!Rasēšana

Rasēšana māca izgatavot rasējumus, saprast tos un izmantot praksē.
praktiski paņēmieni rasējumu tehniskajam izpildījumam; rasēšanas darba kārtība; rasēšanai nepieciešamie palīglīdzekļi; rasējumos lietojamo nosacīto apzīmējumu un pieņēmumu jēga un viennozīmība. Mācību līdzeklis "Rasēšana" paredzēts vidējās profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem, kā arī tehnisko speciālitāšu studentiem. Grāmatā ietverti pamatjautājumi, kas saistīti ar tehnisko rasējumu un elektrisko shēmu lasīšanu un izpildījumu.
 Cena 1.82 Eur  pirkt