Joomla!Zemsprieguma elektriskie aparāti

Grāmatas otrajā papildinātajā izdevumā ietvertas tēmas par elektriskajiem aparātiem, atsevišķās nodaļās īpašu uzmanību veltot zemsprieguma aparātu grupām, darbības principiem, uzbūvei, lietošanai, izvēlei.
Mācību līdzeklis paredzēts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un visu novirzienu elektrotehnikas studentiem. Tas dos iespēju papildināt zināšanas un profesionalitāti visiem, kuri ir saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem.
 Cena 4.58 Eur  pirkt