Joomla!Gina Viegliņa-Valliete "Ziedu pļavā"

Autore Gina Viegliņa-Valliete teic: "Dzeju rakstu jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. Pirmā publikācija bija Tukuma rajona avīzē, bet īstā dzejošana sākās Vallē, kur meži, bērzu baltās birztalas, stārķu ligzdas, dzērvju kliedzieni un zilās debesis aicināja domas, iespaidus sakārtot dzejā."      
 Cena 5.14 Eur  pirkt

Daina Jansone-Treice "Tā pasaule, kas ap mani"

Vieglums, kas mijas ar skaudrumu; prieks, ko satriec bezcerība; ziedošas pļavas, ko nomaina rāmi sniega lauki, - tik dažāda, pretstatu un krāsu bagāta ir pasaule, ko dzejniece Daina Jansone-Treice redz un sajūt ap sevi. Netrūkst arī pelēko un klusināto toņu. Vai varam šeit ieraudzīt arī daļiņu savas pasaules?    
 Cena 3.86 Eur  pirkt

Igo "Debesis karstas"

Igo jaunais dzejoļu krājums "Debesis karstas" ir kā turpinājums iepriekšējām divām grāmatām, gan stilistiski, gan arī formāta ziņā. Atverot to, ir redzams, ka īpaši piedomāts pie dizaina. Daži no dzejoļiem izskatās kā ar roku ierakstīti turpat grāmatas lapās. Grāmata ir unikāla ar to, ka tajā ir redzamas Igo personīgās grafikas, kuras ir izstrādātas ievērojami grūtākā formā. Iepriekšējos dzejoļu krājumos varēja redzēt zīmējumus, kas vilkti tikai ar vienu līniju, taču tagad grāmatā ir krāsas un darbi, kuri tapuši speciālā studijā.   
 Cena 9.00 Eur  pirkt

Viks "ej tvirt"

Vika jaunākais dzejoļu krājums “ej tvirt” ir izaicinājums valodai un lasītājam. Valodas spēles, realitāte mums apkārt, kas pārvēršas absurdā. Vika dzeja fascinē ar tiešu, precīzu izteiksmi un prasmi bez aplinkiem, bez ievadvārdiem runāt uzreiz par būtisko, par galveno. Grāmatu meklē lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā!    
 Cena 9.00 Eur  pirkt

Arnolds Auziņš "Sestais pirksts"

Arnolds Auziņš ir tautā labi zināms dzejnieks, dramaturgs un rakstnieks. Tādi komponisti kā E. Īgenberga, R. Pauls, A. Kublinskis, R. Kalsons, G. Freklenfelds, V. Salaks un citi ir izmantojuši vairāk kā 300 Arnolda Auziņa dzejoļus. Šis dzejoļa krājums ir tikpat vērtīgs! Grāmatas autors teic: "Krājumā "Sestais pirksts" ievietoti pēdējos gaods sacerēti dzejoļi. Kāpēc tāds nosaukums? Sestais pirksts ir liekais, pārējiem traucē. Pret tiem, kas traucē mums pilnskanīgi dzīvot, tad arī esmu rakstījis, ikdienā saskatītus notikumus un tipus paspilgtinot un padarot smieklīgus. Mēdzu pasmieties arī pats par sevi. Tas ir ļoti veselīgi... Pat zinātniski pierādīts, ka optimisti dzīvo ilgāk."   Powered by SelectionLinks about this ad  
 Cena 5.14 Eur  pirkt

Elza Stērste, Jānis Akuraters, Edvarts Virza "Parīzes noburtie"

"Ne visas lietas laiku skrejā balo: Verlēnam nebeidz vijolītes sēt, Mediči fontāns tā kā senāk čalo, Un blakus fauns tam nebeidz stabulēt.   Es šeitan nejūtos kā ļaudīs svešos - Man tavi soļi dārzos blakām skan, Mirdz tavi smaidi gaišos padebešos Tāpat, kā dvēsele tie mirdz arvienu man." (Edvarts Virza)
 Cena 9.14 Eur  pirkt

Ojārs Vācietis "Nolemtība"

Ojāra Vācieša dzīves laikā periodikā publicētie dzejoļi 1982-1983 Kuries slīpā lietū, mana uguns, kuries. Buries pāri senču kauliem, mana sirdsapziņa, buries. Kur ies mana tauta, mana dūša tur ies. Turies debesīs un zemē, mana nolemtība, turies. (O. Vācietis) Dzejoļu krājumā "Nolemtība" tika apkopota Ojāra Vācieša pēdējo gadu dzeja. Jānis Peters par šo grāmatu teic: "Šī grāmata ir neatkārtojama savā traģiskajā spēkā. Šī grāmata ir Tava un reizē visu mūsu nacionālā bagātība". Acīs ienākas asaras - cik daudz trāpīgu un patiesi skaistu vārdu, bet kā sūrs mežābols novembra ābelē neatbildēts paliek J. Petera jautājums: "Vai viņa dzeja pati viņu nosargās?" Taču viss ir vienkārši: notici lidojumam, kad atšķirsi šo grāmatu, kas tavās rokās nav nonākusi nejauši, notici savai izredzētībai būt par sargu, kad pavisam atklāti, gluži kā dienasgrāmatā, tevi uzrunā dedzīgais, sirsnīgais, Dieva mīlētais vīrs ar bērna dvēseli - Ojārs Vācietis: "Esmu klāt. Uzkāp pie manis augšā!" (Pēc Māras Misiņas)    
 Cena 10.24 Eur  pirkt

"Rainim / simts dzejnieku simts dzejoļi"

Apgāda “JUMAVA” izdotajā dzejoļu krājumā “Rainim / 100 dzejnieku 100 dzejoļi” iekļauti simts dzejnieku dzejoļi, tai skaitā Māra Čaklā, Pētera Brūvera, Dagnijas Dreikas, Jāņa Ezeriņa, Ilzes Kalnāres, Vitauta Ļūdēna, Pāvila Rozīša, Jāņa Sudrabkalna, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes, Imanta Ziedoņa un citu mākslinieku garadarbi. Grāmatas sastādītājs filoloģijas doktors Jānis Zālītis krājumā apkopojis dažādos laikposmos tapušus veltījumus un adresējumus Rainim, Raiņa daiļrades tēlu un motīvu impulsētus dzejdarbus, kā arī parodiskus, humoristiskus un satīriskus sacerējumus.
 Cena 10.06 Eur  pirkt

Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti

Šai grāmatai ir jābūt blakus ikreiz, kad sirds plīst pušu, šai grāmatai ir jābūt blakus, kad sirds priekā sauc – tai vienkārši ir jābūt ikreiz blakus. Tikai trīs rindiņas, taču tās izstaro mieru, laimi, patīkamu satraukumu, pasaules skaistumu. Tik daudz sajūtas pārņems lasītāju lasot šo gaisīgo, mīlestības pilno krājumu. Tā palīdzēs kliedēt rudens drūmo noskaņojumu un raisīs prieku katrā lappusē.
 Cena 4.49 Eur  pirkt

Nošalko gaiss

Maija Laukmane ir viena no mūslaiku ražīgākajām dzejniecēm. Viņas dzeja ir uzrunājoša, tā plūst un rit, un saista un priecē. Maija Laukmane savā dzejā prot būt dažāda, un tieši tāpēc viņas daiļrade ir tik lasīta un iemīļota. Vienubrīd viņa lido kopā ar tauriņiem pieneņu pļavā, citu brīdi skumst kopā ar apmākušos debesjumu un prāto par laika nebeidzamo skrējienu.
 Cena 4.76 Eur  pirkt