Joomla!Agris Liepiņš "Zīmju sargs"

Vēstures vērtība ir tās mijiedarbība ar tagadni, jo zināšanas un pieredze veido personības - mūsu līdzcilvēkus. Romānā vēstīts par slavenā Lielvārdes jostu audēja Arveda Paegles likteni sarežģītajā divdesmitajā gadsimtā. Viņš ar spītu stājas pretī kara un izsūtījuma šausmām - "es dzīvošu". Dzīves sparu un spēku Arveds rod senajās latviešu zīmēs, ko, atgriezies no Gulaga, ieauž savās Lielvārdes jostās.    
 Cena 7.69 Eur  pirkt

Andžils Remess "Reiz Liepājā..."

2004. gadā klajā nāca "Vāgūzis". Grāmatā Uldis Briedis vēstīja par savu mitekli, kurā pulcējās septiņdesmito un astoņdesmito gadu Liepājas bohēmieši. Andžils Remess, kādreiz ļoti populārās saietuves hronists, krājumā "Reiz Liepājā..." gan atskatās, gan turpina, atmiņepizodēs atstāstīdams par smieklīgumiem ne tikai "Vāgūzī", bet arī par kuriozitātēm pilsētā, kuras atbalsojās "Vāgūzī". Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs, Rīgas Latviešu biedrības Omulības klubiņa vadoņi  
 Cena 7.69 Eur  pirkt

Sniegpārsliņas stāsts

"Katra šajā grāmatā aplūkojamā sniegpārsliņa savu unikālo ceļojumu uz Zemi ir sākusi laikā, kad pie mums valda ziema. Un patiesi - katra no tām ir neatkārtojama. Divu vienādu sniegpārsliņu nav. Diemžēl ikdienas steigā mēs nepalūkojamies sev zem kājām un neaizdomājamies par to, cik varena ir sniega pasaule... Es cenšos iemūžināt pēc iespējas dažādākas sniegpārsliņu formas, lai arī citiem cilvēkiem būtu iespēja apjaust to apbrīnojami daudzveidīgās izpausmes. Fotografējot jārīkojas ātri - tikai daži desmiti sekunžu, lai noregulētu asumu, iekomponētu kadru un izgaismotu, pirms ledus kristāls ir izkusis... un zudis uz mūžiem." (Fotogrāfiju autors: Ivo Dinsbergs)
 Cena 4.81 Eur  pirkt

Vilis Plūdonis "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas"

Viļa Plūdoņa stāstā "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas" atklājas maza bērna skatījums uz apkārtējo pasauli. Zēna acis vēro savus vecākus, ciema iedzīvotājus, novēro viņu paražas un māņticīgās bailes. Par visiem mīļāks Andulim ir laipnais, drosmīgais un atsaucīgais kalējs Klāvs, kurš zēnu gan pamāca, gan kopā blēņojas un biedē citus. Šo šausmu darbu ietekmē Anduļa nekontrolējamā fantāzija ik dienu piespiež zēnu bēgt no iedomu tēliem, slēpties no draudīgiem uzbrucējiem... Grāmata „Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas” ir aizkustinošs stāsts, kas ne tikai iepazīstinās lasītājus ar Anduļa pirmajām atmiņām, bet rosinās arī pašus atminēties bērnības dienu vieglumu un skaistumu.  
 Cena 6.40 Eur  pirkt

Ilona Bērziņa "Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts."

Apgāds “Jumava” izdod Ilonas Bērziņas grāmatu “Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts.” Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga min: “Emīls Dēliņš ir cilvēks, kuru Latvijas vēsture savās lappusēs ierakstīs kā dziļu un patiesu savas valsts interešu aizstāvi, latviskā gara stiprinātāju un enerģisku sabiedrisko darbinieku”. Grāmatā spilgti atainotas tā laikmeta politikas aizkulises un tas, kā, esot ārpus Latvijas, cilvēks spēj nezaudēt patriotismu pret savu dzimteni, bet tikai stiprināt to – tas viss ir atklāts grāmatā “Emīls Dēliņš. Patriots. Žurnālists. Diplomāts.” LZA akadēmiķis Jānis Stradiņš par Emīlu Dēliņu teic: "Teicams žurnālists, spožs diplomāts, Latvijas ģenerālkonsuls Austrālijā un goda konsuls Jaunzēlandē, kurš mīlēja savu Dzimteni un paspēja ļoti daudz tās labā izdarīt. Viņa dibinātais un līdz 2000. gadam vadītais laikraksts "Austrālijas Latvietis" bija saikne starp Latviju un tālo Austrāliju, labā valodā rakstošs un draudzīgā noskaņā latviešu sabiedrību tuvinošs. Viņa aktīvā publicistiskā darbība, rakstot "Latvijas Vēstnesī", viņa grāmatas – diplomāta un dzīves pieredzes apkopojumi – ir vēstures mācību līdzeklis, kas spilgti raksturo mūzu laiku".    
 Cena 7.79 Eur  pirkt

Ginta Gerharde-Upeniece "50 Latvijas glezniecības meistardarbi"

Apgāds "Jumava" aicina iepazīt neizmērojamo mākslas pasauli! Grāmata "50 Latvijas glezniecības meistardarbi" ir veidota uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma bāzes un nosacīti rāda Latvijas glezniecības ainu 20. gadsimta griezumā. Atlasītie piecdesmit mākslas darbi it kā izgaismo atsevišķus autorus un viņu darbus. Tas nav pilnīgs un objektīvs visa perioda atspoguļojums, bet gan viens neliels mēģinājums parādīt to māksliniecisko daudzveidību, domāšanas plašo spektru, individuālās brīvības robežas, kas skatāmas Latvijas mākslas kopainā. Grāmatā atrodamos meistardarbus radījuši tādi mākslinieki, kā - Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Johans Valters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Grosvalds, Ģederts Eliass, Romans Suta, Niklāvs Strunke, Kārlis Padegs, Jānis Tīdemanis, Džemma Skulme, Jānis Osis, Edgars Iltners, Rūdolfs Pinnis, Biruta Baumane, Imants Lancmanis, Edvards Grūbe, Leonīds Mauriņš, Līvija Endzelīna, Maija Nora Tabaka, Jānis Pauļuks, Lidija Auza, Vilis Ozols, Indulis Zariņš, Imants Vecozols, Miervaldis Polis, Leonīds Āriņš, Boriss Bērziņš, Bruno Vasiļevskis, Raimonds Staprāns, Laris Strunke.
 Cena 17.38 Eur  pirkt

"Latvijas leģendas"

Latvijas Republikas dzimšanas dienas gaidās apgāds “Jumava” izdod jau trešo grāmatu “Latvijas leģendas” par izcilām personībām un notikumiem, kas veidojuši Latviju lielāku. Autoru kolektīvs ir bagātīgs – to veido Ilona Bērziņa, Andris Buiķis, Kārlis Būmeistars, Kristīne Čakste, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Armands Melnaksnis, Anna Rancāne, Pāvils Raudonis, Andžils Remess, Laimdota Sēle, Mudīte Šneidere, Pēteris Trapencieris, Māra Upmane-Holšteine un Viks. Grāmata “Latvijas leģendas III” pauž iedvesmas bagātus dzīvesstāstus par tādiem tautas varoņiem kā Bīskaps Alberts, Žanis Lipke, Hercs Franks, Emīlija Benjamiņa, Ita Kozakeviča, Pauls Valdens, Imants Ziedonis, Mārtiņš Freimanis.
 Cena 9.14 Eur  pirkt

Baiba Šāberte "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs"

Latvijas Kara muzeja direktora vientnieks Juris Ciganovs par Baibas Šābertes grāmatu "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs" izsaka: "Vēsture ir zinātnes acis, ar kurām cilvēce, kas apveltīta ar prātu, skatās uz pasauli, pūlēdamās to izprast. Vēsture nemēdz būt balta vai melna, vēsture nav arī melni balta. Vēsture zaigojas varavīksnes krāsās. "Bez vērtējuma, bez sprieduma, bez gaismas un ēnas sadalījuma nav vēstures" - tā savulaik teicis izcilais vēsturnieks Roberts Vipers. 20. gadsimts atstājis mums smagu vēstures mantojumu: kari zem saviem un svešiem karogiem, okupācijas, izsūtīšanas, nodevības. Latvijas vēsture arī nav melnbalta vai tikai sarkana un brūna. Tā ir daudzkrāsaina. Lai zinātu Latvijas tagadni, ir jāzina mūsu vēsture visā tās krāsu spektrā, jākonstruē tā, nevairoties no varbūt nepatīkamām un maz zināmām tēmām. Katra vēsturiskā persona ir kā viens mozaīkas gabaliņš kopējā vitrāžā, aizmirstot to vai "saberžot", šī vitrāža nebūtu pilnīga. Vai šis mazais vēstures mozaīkas gabaliņš ir balts vai melns, par to lai spriež vēstures tiesa..."
 Cena 10.28 Eur  pirkt

Irēna Šaicāne "Balvi un balvenieši"

Vēsture nav vienīgi pagātnes notikumi, bet tā arī ir vērtība, kas darbojas ciešā mijiedarbībā ar tagadni - tā veido mūs kā personības, sniedzot izaugsmi zināšanās. Grāmatas autore galvenokārt pievērsusies 20. gadsimta vērstures notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku vēstures kopainu. Apkopotais materiāls pierāda to, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti. Grāmata mijas vēsturiski fakti un stāsti, radot sajūtu, ka stāstītais tiek piedzīvots realitātē. Grāmatas autore Irēna Šaicāne ir parūpējusies, lai tekstu varētu uztvert plašāks lasītāju loks, radot patiesu ieinteresētību par grāmatu "Balvi un balvenieši" - stāsti ir uztverami caur atmiņu stāstiem un caur vizuālām ainām. Darbam ir pievienotas gan 20. gadsimta, gan mūsdienu fotogrāfijas, lai redzētu un novērtētu, kā vieni un tie paši objekti, laikam ritot, ir mainījušies.
 Cena 10.98 Eur  pirkt

Andris Bernāts "Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados"

Šogad Omulības klubiņam aprit veseli 10 gadi, tādēļ svētku noskaņās ir tapusi brīnišķīga grāmata "Omulības klubiņa stāstījumi 10 gados". 2003. gadā ar publiskojumu "Omulības" sākās smieklu un smaidu klubiņa darbība. Apgāds "Jumava" klajā laidis 12 dažādu vēstītāju stāstījumus. Nu klajā nāk trīspadsmitā grāmata. Andris Bernāts kopsavelk klubiņa rosības desmit gadu ritumā: gan ainodams kopsaietu ikdienības, gan citēdams līdzdarbnieku pieredzējumus, kuri kņudinājuši klausītājus.
 Cena 7.31 Eur  pirkt