Joomla!Harijs Liepiņš

Leģendārā Dailes teātra aktiera Harija Liepiņa dzīvesstāsts Mudītes Šneideres atspoguļojumā.
 Cena 18.29 Eur  pirkt

Geschichte Lettlands 20. Jahrhundert

Latvijas vēsture 20. gadsimts vācu valodā.
 Cena 34.74 Eur  pirkt

Saglabāt Sudrabā

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva publikāciju sērijas "Saglabāt sudrabā" trešajā sējumā apkopoti tajā glabājamie unikālie kino kadri par Latviju laikā no 1955.līdz 1964.gadam.
 Cena 1.29 Eur  pirkt

Zigfrīds Meierovics

Šīs grāmatas uzdevums ir pēc iespējas plašāk un vispusīgāk parādīt Z.Meierovica darbības šķautnes. Atvēlēto lappušu robežās tiks aplūkots arī viņa īsā mūža sākumposms un privātā dzīve.
 Cena 9.14 Eur  pirkt

Skats nākotnē atskatoties

Izdevumā ietverta trimdas laika rakstu izlase, sākot no 80. gadu sākuma, vairāk nekā piecdesmit publikāciju Latvijas periodikā līdz pat 2007. gadam, kā arī zinātniski raksti, kur skartas dziļākas pasaules notikumu kopsakarības.  
 Cena 1.29 Eur  pirkt

Emīla nedarbi

"Tas notika nu jau tālajā 1985.gadā. Satikās Lennenbergas Emīls un Varis Brasla. Palaidņa puika, kādu reti dabū redzēt. Un solīdais kungs no vaiga, kā jau nopietnam kinorežisoram piedien.
 Cena 2.74 Eur  pirkt

Cilvēki laivās

"Cilvēki laivās" (1987) ir viens no Bela spožākajiem darbiem. Mazā kuršu tautiņa, kuras ziedu laiki (12. gadsimtā šī jūrasbraucēju un karotāju tauta veiksmīgi konkurēja ar zviedru vikingiem) jau sen pagātnē, 19. gadsimta vidū gan vēl saglabājusi savu nacionālo identitāti, bet jau tuvu iznīcībai. Romāns veidots kā divu pasauļu pretstatījums. No vienas puses, Prūsija, ko var uztvert kā absolūtās sakārtotības un arī sastinguma simbolu, no otras – "cilvēki laivās", t. i., kuršu zvejnieki, kuru mūža lielākā daļa aizrit uz ūdens.
 Cena 5.49 Eur  pirkt

Dita iziet dzīvē

Cilvēka zināšanu daudzums, salīdzinot ar sentēviem, simtkāršojies. Ja cilvēces vēsturi pielīdzinātu diennaktij, tad viss, ko mēs tagad zinām, radies ceturksni pirms pusnakts. Bet cilvēka daba nav guvusi nevienu jaunu īpašību, nav arī zaudējusi. Šajā ziņā mūsu mantojums ir mūžīgs un nemainīgs. Tas nozīmē, ka tas, ko kāds piedzīvo un tad pārdzīvo, var notikt, ir noticis un notiks ar jebkuru no mums. Mainās vienīgi dažas morāles normas, cilvēka daba - ne. Klasiskajā laikā galvenā vērtība, gods un morāle bija uzvarēt, pārspēt viltībā. Tad nāca viens, sludinādams un nesdams žēlsirdību. Mēs - cenšamies. Mēs zinām, kā vajag, cīnāmies un krītam atpakaļ savā nevarēšanā.
 Cena 5.49 Eur  pirkt

Tās dullās Paulīnes dēļ

1996. gadā kino foruma "Arsenāls" pulcinātie eksperti Vijas Beinertes režijas diplomdarbu "Tās dullās Paulīnes dēļ" atzinuši par vienu no 25 visu laiku labākajām latviešu filmām. 1979. gads. Rīgas kinostudijā ienāca jauna, talantīga, gudra un daiļa Maskavā diplomēta kinorežisore. - Vai princeses Diānas radiniece? - es jautāju. - Nē, draudzene, kopā ābolus Paradīzes dārzā fenderējām.
 Cena 2.74 Eur  pirkt

In the Name of Freedom

President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga. A Biography by Ausma Cimdiņa. Translator Kārlis Streips. Designers Egīls Pārups, Juris Petraškevičs. "Vaira Vīķe-Freiberga is a President of whom any superpower could be proud." (Jacques Chirac, President of France) "Many believe, I think correctly, that the Latvian President (Vaira Vīķe-Freiberga) has emerged as a moral and political successor to former Czech President Vaclav Havel."
 Cena 3.66 Eur  pirkt