Joomla!Līvāni toreiz un tagad

Jūsu rokās ir Līvānu vēsturē pirmā šāda apjoma un satura grāmata par Līvāniem. Sagaidot Latvijas simtgadi, mēs dāvinām saviem novadniekiem un pilsētas viesiem šo unikālo iespēju — atskatīties tūkstoš gadu tālā senatnē un, pavedienu pa pavedienam to šķetinot, aizceļot līdz mūsdienām. Šķirot lappusi pēc lappuses, lasot un vērojot gadu gaitā iemūžinātos foto mirkļus, ieraudzīt neticamas pārmaiņas, ko radījis laiks un cilvēki. Izdzīvot pilsētas sāpju un prieka gadus. Iepazīt Līvānu patieso būtību. Uzzināt, kā notikusi evolūcija no vienkāršas tirgotāju un amatnieku apmetnes Dubnas upes krastā pirms vairāk nekā 1000 gadiem līdz pilsētai ar reģionālās attīstības centra statusu. Varbūt kāds, izlasot šo grāmatu, ieraudzīs Līvānus pavisam citām acīm, uzzinās to, par ko nav pat apjautis. Varbūt kāds iepazīs un iemīlēs Līvānus. Varbūt kāds iemīlēs tos vēl vairāk nekā iepriekš. Mēs, grāmatas veidotāji, ceram, ka tā notiks.