Joomla!"Astroloģijas gadagrāmata 2017"

Dzīvas zināšanas ir kā gaismas stars krēslā nonākušam garīgo zināšanu meklētājam. Jau tūkstošiem gadu astroloģija un numreoloģija rāda gaismu. Ne velti sanskritā ‘astroloģija’ nozīmē ‛Gaisma’. Kaut nedaudz Gaismas ir ir labāk nekā tumsa. Apgaismojot savu prātu, sāksiet redzēt realitāti aizvien labāk un labāk.  Lai arī šis izdevums padara jūsu redzējumu skaidrāku! Andris Račs Zodiaks neapšaubāmi ir sens —atskatoties dziļā senatnē, varam nonākt līdz pat laikam, kad tajā attēlotās zīmes un simboli tieši sakrita ar zvaigznāju pozīcijām, kur attēlotās simboliskās radības savās dabiskajās darbībās derēja par paraugu viegli saskatāmajām Saules aktivitātes iezīmēm katrā no gada divpadsmit mēnešiem. Daudz patiesāk būtu mērīt Zodiaka senatnīgumu miljonos gadu un saprast, ka Zodiaks sniedz zināšanas, ko mūsdienu pasaule ir parādā Atlantīdas un Lemūrijas civilizācijām. Juris Biršs Gadagrāmatā ietvertās astroloģiskās prognozes sagatavojusi Gita Priede.
 Cena 5.50 Eur  pirkt

E. Ozola, J. A. Plaudis "Mīmika un žesti"

Cilvēks ir sociāla būtne. Lai kā mums patiktu vientulība, dzīve no pirmās līdz pēdējai dienai norit sabiedrībā. Tāpēc vairumam no mums aktuāla savstarpēja saprašanās, dialogs ir svarīga ikdienas sastāvdaļa. Labi, ja tas risinās konstruktīvi un pozitīvi. Bet, ko darīt, ja nespējat rast kopīgu valodu? Ne vienmēr varam atļauties mēnešiem ilgi analizēt sarunu biedru, jo mūsu dzīves ritms ir ļoti dinamisks. Atbildi jārod šeit un tūlīt! Šī grāmata ir paredzēta tiem, kas meklē vadlīnijas labam dialogam un vēlas balstīties sava sarunbiedra ārējo izpausmju un uzvedības izpratnē. Kopumā ― lai noteiktu raksturu pēc cilvēka sejas, pirkstiem, ķermeņa pozas un apģērba.
 Cena 8.26 Eur  pirkt

Juris Biršs "Biznesa astroloģija"

Vienmēr ir pastāvējis liels vilinājums, īpaši biznesa jomā, uzzināt pēc iespējas precīzākas nākotnes prognozes vai arī atgriezties nozīmīgā brīdī pagātnē. Kamēr “laika mašīna” nav vēl izgudrota, mēs varam izmantot astroloģijas tehnoloģijas, lai ceļotu laikā. “Biznesa astroloģija” domāta praktizējošiem astrologiem un tiem, kuriem ir priekšzināšanas šajā jomā. Arī biznesa pasaulē iespējams orientēties pēc astroloģiskām likumsakarībām, kas, prasmīgi interpretētas, atbild uz daudziem profesionāli sarežģītiem jautājumiem. Grāmatā ir analizētas tādas tēmas kā profesijas izvēle, saimnieciskā darbība un biznesa astroloģijas elementi, mēģinot atbildēt uz  jautājumiem, ko bieži uzdodam sev un arī citiem: “Kā iztikt šajā pasaulē? Kā nodrošināt savu ģimeni? Vai es pareizi pelnu naudu?” Ir lietderīgi izmantot šo seno “zvaigžņu mācību” jaunu sabiedrisko un sociālo norišu optimizācijā, prognozēšanā un cilvēkam grūti izprotamu procesu izpētē. Vēlu veiksmi un interesantas atziņas personīgajā biznesā! Juris Biršs, sertificēts astrologs
 Cena 9.63 Eur  pirkt

Numeroloģija

Atklājiet un veidojiet savu likteni, izzinot skaitļu spēku! Numeroloģija ir mācība par to, kā izprast dzīvi, pētot skaitļu simbolisko vērtību un attiecības starp skaitļiem. Grāmata palīdzēs jums spert pirmos soļus aizraujošajā numeroloģijas pasaulē. Jūs uzzināsiet, ar ko nodarbojas numeroloģija, gūsiet ieskatu tās vēsturē, tuvāk iepazīsiet savu horoskopu. Tā būs laba dāvana dzimšanas dienā horoskopu un pareģojumu cienītājiem. Izmantojiet šo grāmatu arī saviem radošajiem un garīgajiem meklējumiem, pieskaņojoties Visuma enerģijai!
 Cena 4.24 Eur  pirkt

Andris Račs "Mana mīlestības astroloģija"

Grāmatā “Mana mīlestības astroloģija” autors palīdzējis rast atbildes uz cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, kad sākas mīlestība? cik dažādos veidos tā var izpausties? kāda ir cilvēku raksturu daudzveidība un savstarpējā saderība? Grāmatas autors Andris Račs ir zināms kā astropsihologs ar 20 gadu pieredzi, privāti praktizējošs astrologs, astroloģijas skolas vadītājs, pirmais Latvijas Astrologu asociācijas prezidents, Latvijas Astrologu asociācijas sertifikācijas komisijas eksperts, kā arī Latvijas Astrologu asociācijas valdes loceklis. Grāmatas prezentācija paredzēta 14. septembrī plkst. 18:00, Birojnīcā (Dzirnavu ielā 84k -2, Berga bazārā). Grāmata būs nopērkama visās Latvijas grāmatnīcās.
 Cena 5.78 Eur  pirkt

Elizabete Ozola, Ezotēriskā etiķete

  Ir divas dažādas etiķetes ― pirmā runā par uzvedības likumiem un normām sabiedrībā, otrā par to, kā dzīvot smalko enerģiju pasaulē, kuras likumi ir klātesoši ikdienā.   Matērija visapkārt ikdienā ar mums mijiedarbojas. Sekas ir atšķirīga ietekme uz mūsu biolauku. Ja rezonējam ar šīm frekvencēm, ietekme būs labvēlīga. Bet, ja neesam bijuši uz “viena viļņa”, var rasties sarežģījumi attiecībās,veselības problēmas vai arī dažādas ķibeles un traucēkļi dzīves ceļā. Kā var paredzēt un risināt situācijas, kurās viss aizdomīgi sašķetinājies, un, lai kā arī cenšamies tās risināt, nekas neizdodas vai pat kļūst vēl ļaunāk? Protams, var nedarīt vispār neko, vienkārši atlaist situāciju. Bet var paraudzīties uz savu dzīvi mazliet no cita skatupunkta ― kā tiek piedāvāts “Ezoteriskajā etiķetē”.   Grāmatas autore Elizabete Ozola piedāvā lasītājam daudzās problēmsituācijas, kas var rasties ikdienā, uzlūkot caur smalkāku ― enerģētisko likumu prizmu. Autores aprakstītās likumsakarības un praktiskie ieteikumi paredzēti, lai palīdzētu lasītājam pārdomāt un gūt jaunas atziņas par savu dzīvi piedāvātās informācijas kontekstā.  
 Cena 7.71 Eur  pirkt

Dievs nekad nenokavē...

"Esmu priecīgs par šo iespēju piepildīt savu vislielāko vēlmi - vēlmi kalpot jums,aiznest jūs caur saviem vārdiem uz vietu,kas piepildīta ar dziļāku mieru, lielāku skaidrību un labāku izpratni. Vēl vairāk - es ceru, ka mana mācība padarīs jūsu dzīvi vieglāku, ērtāku un skaistāku, atbrīvos jūs no sasprindzinājuma un trauksmes. Es vēlos,lai mani vārdi mainītu jūsu dzīvi un lai tieši šajā brīdī - radīšanas brīdī - jūsu cilvēciskā eksistence pārvērstos svinībās par godu visam labajam, tas ir, Dievam. Izmantojiet manu mācību nevis, lai sagatavotos nākotnei, ko jums sola pareģojumi, bet gan lai radītu nākotni, par kādu jūs sapņojat."
 Cena 6.88 Eur  pirkt

Patiesas laimes grāmatiņa

Esi labs pret sevi un pielūko, kas vajadzīgs tavai dvēselei. Neuzņemies par daudz, norimsti, pieņem sevi tādu, kāds esi. Un katru dienu izdzīvo tā, it kā būtu dāvana - tikai tev. Ieklausies savu ilgu klusajā balsī, tad tava dzīve būs laimīga. Anselma Grīna teksti īpaši uzrunā tad, kad ikdiena ir pelēka vai kad tā kļūst pārlieku steidzīga. Mazā laimes grāmatiņa – visām dzīves situācijām. No vācu valodas tulkojusi Ita Marija Pelīte. Māksliniece Dina Ābele.

Alans Votss "Dzenbudisma ceļš"

"Dzenbudisma ceļš" ir tikpat vērtīgs kā krietns ducis citu darbu par dzenbudismu. Šeit mums ir ļoti reti sastopama kombinācija — grāmata, kas nemitīgi gūst atzinību gan lasītāju vidē, gan akadēmiskajās aprindās. Tas ir teicams ievads dzenbudisma mācībā, vienlaikus dziļš un viegli lasāms.   Autors Alans Votss detalizēti iepazīstina lasītāju ar dzena filozofiskajiem pamatiem — hinduisma mācību, izseko budisma attīstībai līdz agrīnās mehājānas skolas izcelsmei un dzena dzimšanai budisma un daoisma mijiedarbībā, kā arī parāda dzena izpausmes japāņu mākslā un dzīvesveidā. Votss kā rietumnieks mūsu domāšanas pieejā paredz nopietnus klupšanas akmeņus - dzena jēdzienus "tukšums" un "ne-prāts" — un skaidro tos ar atbilstošu izklāstu un piemēriem. Kopš šī darba pirmpublikācijas ir uzrakstītas daudzas popularitāti iemantojušas grāmatas par dzenu , bet tikai ļoti nedaudzas var sacensties erudīcijā un izteiksmes skaidrībā ar "Dzenbudisma ceļu", tāpēc tas tiek atkārtoti izdots vairākas desmitgades pēc kārtas.   Alans Votss (1915–1973) līdztekus profesoram D. Sudzuki tiek uzskatīts par dzenbudisma "krusttēvu" Amerikā, kur tagad šai mācībai ir daudz sekotāju un praktizētāju. Viņš ir radījis vairāk nekā 20 izcilu grāmatu par reliģiju, filozofiju un psiholoģiju, kā arī nolasījis daudz lekciju. Viņam raksturīgi sarežģītus tematus pasniegt ar vieglumu un humoru, kas vērojams arī viņa populārajā darbā "Dzenbudisma ceļš".
 Cena 9.00 Eur  pirkt

Elizabete Ozola "Garīgi un praktiski padomi"

Grāmatas autore Elizabete Ozola - dziedniece-ekstrasense, psiholoģe un pedagoģe, savā grāmatā "Garīgi un praktiski padomi" piedāvā lasītājiem personīgo skatījumu un pārdomas par viņai pašai un vairumam cilvēku svarīgiem jautājumiem: Ar ko ticība atšķiras no reliģijas? Ar ko veiksme atšķiras no neveiksmes? Vai nabadzības pieredze mums nāk par svētību? Kādas ir tās vērtības, bez kurām mūsu dzīve kļūst sekla? Kā kopt ķermeni? Kā gatavot veselīgu ēdienu? Kā atpazīt un uzzīmēt savu zīmi?   Garīgi un praktiski padomi ir paredzēti tiem, kurus interesē ezotēriskā literatūra; tiem, kas filozofiski uztver dzīvi; tiem, kam patīk lasīt garīgu literatūru; un arī tiem, kam šī grāmata izrādīsies patīkams pārsteigums!   //
 Cena 6.43 Eur  pirkt