Joomla!Juris Visockis par grāmatu "Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos..."

Vai ar grāmatas lasīto var atdzīvināt tās izrādes garu, ko neesi redzējis? Liai Guļevskai tas ir izdevies, jo sajūta pēc grāmatas izlasīšanas ir tāda, ka esi izbaudījis leģendāro izrādi “Trešais vārds” — Jāņa Kubiļa un Antras Liedskalniņas nepārspēto saspēli. Jāņa Kubiļa teiktais vairākās vietās saskan ar Lilijas Dzenes tekstu, kas ievietots grāmatas otrajā daļā. Šī divu darbu saplūšana ir svētīga. Ieinteresētam lasītājam, uzduroties šādam atkārtojumam, rodas sajūta, ka Tu otrreiz caurlūko sirdij mīļas lietas, kuras, vēlreiz pat mūsu paviršību un joņošanas laikā, var izbaudīt pēckara laika smeldzi, ar to vēlreiz pasvītrojot, ka ne viss labais ceļas no viegluma.