Joomla!Literatūrzinātnieces Sandras Ratnieces īsrecenzija par "Žēlabu grāmata"

Līdz lasītājiem latviešu valodā nonākusi kārtējā pasaules literatūras pērle - armēņu literatūras pieminekļa N. Grigora (ap 055 – 1003) „Žēlabu grāmata” izlase. Žēlabu grāmatai armēņu kultūrtadīcijā ir tikpat nozīmīga vieta kā Bībelei. Izlasē iekļauta profesionāļu rakstīta izsmeļoša un līdz ar to vērtīga informācija gan par armēņu vēsturi un kultūru, gan tulkotājas Valdas Salmiņas ceļa vārdi tekstam. Ņemot vērā izlases formātu, ar prieku jāsecina, ka šis fakts nemazina grāmatas vērtību un nerodas izārdīta teksta sajūta. „Žēlabu grāmatas” teksti veido nosacītu triādi, proti, grēkžēlnieku šķīstīšana (veido lielāko tulkojuma daļu), apgaismošana, dievišķošana. Izdevumu emocionāls un vizuāli papildina ilustrācijas no Armēnijas Seno rokrakstu institūta „Matenadaran” arhīva.