Joomla!Juris Visockis par grāmatu "Gunāra Priedes dzīve un darbi (1987-2000)"

Gunāra Priedes 5. sējums Latviešu Čehovs, smalks dvēseles pārzinātājs, subjektīvs un sarežģīts – šādi vērtējumi izskanēja Lielvārdē 18. marta pasākumā, kas bija veltīts Gunāra Priedes rakstu pēdējam sējumam un rakstnieka jubilejai. 1987.–2000. gados rakstītās dienasgrāmatas lappusēs atspoguļojas Latvijai tik nozīmīgā 20. gadsimta izskaņa. Gunārs Priede ar saviem sakariem Padomju Savienības radošajā inteliģencē spēj notikumus Latvijā saskatīt plašākā kontekstā. Viņa dienasgrāmatās Atmodas procesa vērtējumi ir saistoši mums, tāpat kā daža laba viņa prognoze, kas nav piepildījusies. Ar 5. sējumu noslēdzas Gunāra Priedes rakstu izdošana. 5000 lappušu kopapjoms ir bijis lielākais "Jumavas" izdevniecības projekts. Paldies sastādītājai Ievai Strukai, paldies Gunāra Priedes ģimenei, mums kopā tas izdevās!