Joomla!Juris Visockis par diplomāta Renē Nīberga grāmatu "Pēdējais vilciens uz Maskavu"

Renē Nībergs “Pēdējais vilciens uz Maskavu” Renē Nībergs ir bijis Somijas vēstnieks Krievijā un Vācijā. Viņa karjeras augstumi ļauj saskatīt tās ideju sadursmes, kas noteikušas vēstures gaitu. Šī iemesla dēļ viņš spēj izstāstīt savas mātes dzimtas stāstu, ne tikai attēlojot ebreju ģimenes sarežģītos likteņus Helsinkos, Rīgā un Pēterburgā, bet arī atšķetinot pagājušā gadsimta lielos mezglus. Viņa ciemošanās Rīgā bija kā atgriešanās pie saknēm, savukārt mēs, kas piedalījāmies viņa pasākumos, izbaudījām augstās diplomātijas šarmu. Kā izteicies Normans Deiviss, par vēsturi jāprot runāt saistoši, un Renē Nībergam tas ir izdevies.