Joomla!Māksliniece un grāmatu autore Raimonda Strode par grāmatu “Latviešu rotas — saktas. No senatnes līdz mūsdienām”

Apgādā “Jumava” iznācis pētījums par Latvijas novadu tautas tērpu skaistajām rotām — saktām, kas mantotas no paaudzes paaudzē un mums atklāj to darināšanas augsti attīstīto tehnikas līmeni, formu daudzveidību un rotāšanās tradīcijas. Saktu darināšanai Latvijā ir sena vēsture un saktu kalēju meistarību var tikai apbrīnot. Saktas bija ne tikai apģērbu saturošas rotas, tās bija katra laikmeta skaistuma liecinieces. Rotkaļi pārzināja metālu apstrādes un rotu darināšanas tehnikas, dažādu formu saktām liekot latviešu skaistuma izjūtai atbilstošus rotājumus, piekarus, ietvaros ievietotas krāsaina stikla zīles vai dzintaru. Grāmata sniedz ieskatu par saktām latviešu tradīcijas un folklorā, rotkaļu amatu, metālu apstrādi un rotu darināšanas tehnikām, saktām un saktiņām Latvijas novadu tautas tērpos, sudraba “pieclatu” saktu unikalitāti, saktām uz Latvijas ģerboņiem un naudas zīmēm... Jau senāko ceļotāju un vēsturnieku aprakstos lasāma apbrīna par skaistajām un greznajām latviešu sieviešu un vīriešu rotām ― saktām. Autore aicina ieskatīties gan amata meistara darbnīcā un uzzināt interesantus faktus no sendienām, gan ieraudzīt saktu pārsteidzošo dažādību un formu attīstību līdz pat mūsdienām. .