Joomla!Apgāda "Jumava" prezidents Juris Visockis par Ričarda Dokinsa darbu "Dieva delūzija"

Rakstnieka Ričarda Dokinsa grāmata “Dieva delūzija” ir pats skaļākais mēģinājums mūsdienās pierādīt Dieva neeksistenci. Autora paustās atziņas atklājas smalkos un idejiski niansētos domu virknējumos, kas liek noticēt argumentiem un faktiem. Īpaši dažiem garīgās sfēras aspektualitātes principiem, piemēram par to, vai cilvēka morālai atbildībai jāveidojas, balstoties uz Dieva iespējamo sodu. Reizēm gan šaubas par atsevišķiem spriedumiem neizkliedējas – ja pat kvanti var būt tverami tikai novērojuma brīdī, tad kāpēc gan Radītājam nebūtu savs veids, kā palikt neredzemam neticīgo acīm. Šādi spriedumi gan nemazina ikviena lasītāja ieguvumu, lasot Ričarda Dokinsa darbu, gluži pretēji – liek sintezēt gūto informāciju un veidot personisko redzējumu.