Joomla!Ungārijas Goda konsule Ariana Župika par grāmatu "Sievietes laimes enciklopēdija"

Tā nu ir, ka dzīvē viss sanāk pēc formulas ― lai no rīta gribas uz darbu, bet vakarā mājās. Mūsdienās sievietei vienlīdz svarīgas ir abas šīs lietas: izpausties darbā ar zināšanām un profesionalitāti, gūt cieņu un atzinību, bet mājas kā patvērums, privātuma bastions ar mīlestību un draugiem.