Joomla!Par kristīgās dzīves principiem

Kristietība sākās ar eņģeļa vēsti: "Es jums pasludinu lielu prieku!" Kādēļ tieši prieka cilvēkiem tik bieži trūkst? Garīgajā dzīvē tikai viena lieta rada īstu prieku - paklausība Kristum. Paklausība un prieks var šķist nesavienojami, taču iekšējās dzīves likumības bieži ir pārsteidzošas.
Tās nav loģiski izdomājamas. Saruna par kristīgas dzīves principiem ir pieskāriens ceļam uz garīgu izaugsmi, tātad ceļam uz patiesu prieku. Arhibīskaps Jānis Vanags
 Cena 1.98 Eur  pirkt