Joomla!Svešvārdu vārdnīca

Jura Baldunčika un Kornēlijas Pokrotnieces apkopotā, papildināta trešā izdevuma vārdnīca skaidro vairāk nekā 16 000 citvalodu cilmes vārdus un terminoloģiskās vārdkopas.

 Cena 9.14 Eur  pirkt